เหรียญ Spectrum (SPEC)

จำนวนจำกัด: 40,000,000 SPEC

Spectrum Protocol เป็น DAO (Decentralize Autonomous Organization) เต็มรูปแบบ หรือองค์กรที่จัดการโดยชุมชนแบบไร้ศูนย์กลาง ผู้พัฒนาไม่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูล การจะเปลี่ยนแปลงใดๆ ต้องทำผ่านการ vote เท่านั้น ดังนั้นเราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้ที่หน้า Gov และมีเวลารับมือกับการเปลี่ยนแปลงเพียงพอ (7 วันสำหรับโหวต 1 วัน Timelock) ใครมี SPEC ก็สามารถสร้าง Proposal ได้ และใคร stake SPEC ก็สามารถ vote ได้

เหรียญ SPEC จัดสรรให้นักพัฒนา 9% (3,600,000 SPEC) เพื่อใช้ในการบริหารจัดการในช่วงแรกๆ อย่างไรก็ตามในระยะยาว ชุมชนก็จะมีเหรียญมากกว่านักพัฒนา และสามารถสร้าง proposal และ vote ตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของชุมชนเอง

เหรียญ SPEC จะใช้เวลาพิมพ์ทั้งหมด 3 ปี (2.5 SPEC ต่อ block) โดยที่ 16% (6,400,000 SPEC) จะเข้า Warchest สำหรับใช้จ่ายค่าใช้จ่ายทั่วไป และ 75% (30,000,000 SPEC) เป็นของชุมชนซึ่งจะแจกจ่ายสู่นักลงทุนที่มาลงทุนใน Spectrum Vaults

Last updated