ความโปร่งใส

Auditing

ทีมกำลังร่วมงานกับ Cryptonics Consulting ในการ Audit กรุณาใช้วิจารณญาณในการลงทุน

Contract Addresses

Contract
Address
Note
SPEC token
Minter => Gov (query)
จำกัด = 40,000,000 tokens
Gov
Config Owner => Gov (query)
Mirror farms
Config Owner => Gov (query)
SPEC farms
Config Owner => Gov (query)
Staker
ไม่มีสามารถแก้ไขได้

Contract Codes

Frontend Codes